Ruch Czystych Serc

Autor -Ruch Czystych Serc

Letnie...

Letnie rekolekcje dla małżeństw sakramentalnych pogłębiające więź z Panem Bogiem i współmałżonkiem. Każde małżeństwo, które pragnie, by ten czas był spotkaniem, budowaniem wzajemnej...

Nasza patronka

Ruch Czystych Serc jest coraz bardziej rosnącą w siłę duchową rewolucją miłości Jezusa. W obliczu wszechobecnej pornografii, propagandy brutalnego egoizmu i moralnego zepsucia, wielu...

Modlitwa...

Modlitwę zawierzenia RCS – czyli akt zawierzenia siebie Jezusowi i podjęte zobowiązania członkowie RCS powinni ponawiać każdego dnia, ażeby stale o nich pamiętać i wprowadzać je w życie...

Dlaczego RCS?

Niech na to pytanie odpowiedzą fragmenty listów osób, które już do niego przystąpiły: „Postanowiliśmy wstąpić do RCS, bo chcemy żyć w czystości. Chcemy oddać sobie nawzajem ciała, dopiero...

Czym jest RCS?

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą!” (Mt 5,8) Ruch Czystych Serc (RCS) – szkoła miłości i klinika czystych serc Chcemy tylko prawdziwej miłości, niezależnie od...