Ruch Czystych Serc

Pan Jezus posłużył się Redakcją „Miłujcie się!”, aby powołać do istnienia Ruch Czystych Serc . W tej wspólnocie proponowany jest bardzo konkretny program pracy nad swoim charakterem, zdobywania daru czystego serca i dojrzewania do miłości.

Miłujcie się! nr specjalny 2015Dojrzewanie do miłości związane jest z nieustannym zmaganiem się z pokusami i pożądliwością. W Bożych przykazaniach jest wyraźny nakaz, podyktowany czystą miłością, abyśmy nie popełniali grzechów nieczystości, nie postępowali „według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych” (Ef 2,3). Mamy natomiast postępować według ducha, a nie spełniać pożądania ciała. Ponieważ uczynki, które rodzą się z ciała, a więc „nierząd, nieczystość, wyuzdanie” (Ga 5,19), prowadzą do największej życiowej tragedii – do utraty życia wiecznego, czyli do potępienia. Grzechy nieczystości świadomie i dobrowolnie popełniane , czyli współżycie przedmałżeńskie, zdrada małżeńska, akty homoseksualne, pornografia, petting, masturbacja itp., zabijają miłość, pogłębiają egoizm, uzależniają od doznań seksualnych, oddają człowieka w niewolę duchów nieczystych, prowadzą do absolutnego egoizmu – a zatem do piekła.

Batalię o czystość serca wygrywa się tylko mocą Jezusa przez zjednoczenie się z Nim w modlitwie oraz w sakramentach pokuty i Eucharystii. Niezbędna jest jednak do tego nasza wytrwała współpraca. Dlatego mamy „zadawać śmierć temu, co jest przyziemne w członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości” (Kol 3,5-6). W tej duchowej walce z własną pożądliwością oraz z siłami zła na pewno zwyciężymy, ale tylko w jedności z Jezusem i tylko Jego mocą.

Konieczny jest z naszej strony codzienny wysiłek samoograniczenia się, dyscypliny, ascezy oraz wierność i wytrwałość w dobrych postanowieniach. W walce o czyste serce idziemy stale pod prąd, dlatego Pan Jezus mówi: „Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 10,22).

Demoralizacji polskiej młodzieży może przeciwstawić się tylko solidarna współpraca duchowieństwa i ludzi świeckich. Zapraszamy więc wszystkich duszpasterzy, katechetów, wychowawców oraz rodziców do współpracy z nami, do propagowania Ruchu Czystych Serc. Prosimy o kontakt z naszą redakcją. Jesteśmy gotowi przeznaczyć większe ilości egzemplarzy wydania specjalnego „Nie przegraj Miłości!” oraz „Miłujcie się!”, aby można było dotrzeć z Chrystusową propozycją czystości serca do jak największej rzeszy młodych ludzi.
ks. Mieczysław Piotrowski TChr