Ruch Czystych Serc

Intencja: o rozwinięcie w sobie cech i postaw potrzebnych do bycia jak najlepszym małżonkiem i rodzicem.

Zachęcamy do wspólnego odmówienia Nowenny Pompejańskiej!

Każdy modli się w imieniu własnym i wszystkich biorących udział w Nowennie.

  1. Termin: 01.11.-24.12.2017 r.
  2. TO NIE JEST MODLITWA O DOBREGO MĘŻA/DOBRĄ ŻONĘ. Ta Nowenna ma na celu nasze wyzbywanie się egoizmu i wzrastanie w Bożej Miłości, ofiarowanie siebie samych jako czysty i bezinteresowny dar, szczególnie poprzez zerwanie szkodliwych relacji, przyzwyczajeń i zniewoleń.
  3. Silnie zalecane są (w miarę możliwości): codzienna Eucharystia, czytanie Pisma Świętego i trwanie w stanie łaski uświęcającej.
  4. Zalecane jest dobrowolne postanowienie: nie chodzenie na randki i nie szukanie nowych związków od ogłoszenia Nowenny do czasu jej zakończenia. Do rozważenia we własnym sercu.
  5. Istnieje możliwość dołączenia się do Nowenny w dowolnym momencie (i kontynuowania jej odpowiednio dłużej, tak by liczba dni się zgadzała).
  6. Oprócz standardowych modlitw Nowenny Pompejańskiej, przez cały jej czas, każdego dnia będziemy odmawiać następującą modlitwę: „Boże, użycz nam pogody ducha, abyśmy godzili się z tym, czego nie możemy zmienić. Boże, użycz nam odwagi, abyśmy zmieniali to, co możemy zmienić. Boże, użycz nam mądrości, abyśmy odróżniali jedno od drugiego”.
  7. Redakcja “Miłujcie się!” zapewnia o wsparciu modlitewnym przez okres przygotowania do Nowenny i w trakcie jej trwania. Prośba do osób, które nie czują się na siłach, żeby odmawiać całą Nowennę o wsparcie modlitewne dla jej uczestników.

Link do wydarzenia na fb:
https://www.facebook.com/events/151081168958682