Ruch Czystych Serc

Zapraszamy pełnoletnie osoby, które choć raz były na rekolekcjach letnich RCS i chciałyby być lub są animatorami RCS. Rekolekcje odbędą się w Domu Głównym Księży Chrystusowców w Poznaniu, ul. Panny Marii 4.

Rekolekcje rozpoczną się w piątek 20 października br. o g. 18:00, zakończą w niedzielę 22 października obiadem.
Prosimy o przesłanie nam zaświadczenia od proboszcza z opinią, że możesz prowadzić wspólnotę RCS z pomocą i przy udziale księdza opiekuna.
Prosimy, przekażcie tę wiadomość wszystkim zainteresowanym.

Koszt rekolekcji to 160 zł.

Przy zgłoszeniu prosimy o wpłacenie zaliczki 60 zł z dopiskiem “animatorzy”.

Towarzystwo Chrystusowe
Czasopismo „Miłujcie się!”
ul. Panny Marii 4
60-962 Poznań
26 1240 1750 1111 0000 1905 0362

Serdecznie Cię pozdrawiam, do zobaczenia w Poznaniu!
Z darem modlitwy i kapłańskim błogosławieństwem
ks. Jerzy Molewski TChr