Ruch Czystych Serc

Pielgrzymka RCS do Fatimy i Santiago de Compostela

01-08 maja 2020 r. Szczegóły i zapisy: https://rcs.org.pl/aktualnosci/pielgrzymka-rcs-do-fatimy-i-santiago-de-compostela/

Majówka – Zjazd RCS u bł. Karoliny w Zabawie

9 maja 2020

Czuwanie RCS, RCSM, czytelników „Miłujcie się!”

Weekend czerwcowy, szczegóły wkrótce. Bez zapisów. 27 czerwca 2020 Szczegóły wkrótce.

Wolontariat RCS na Jasnej Górze

lipiec – sierpień Szczegóły wkrótce.

Rekolekcje letnie RCS/RCSM

I turnus: 3-10 sierpnia 2020 r., Gródek nad Dunajcem

II turnus: 11-18 sierpnia 2020 r., Gródek nad Dunajcem

III turnus: 31 sierpnia-06 września 2020 r., Poznań

Szczegóły i zapisy:  

RCS (dla młodzieży) https://rcs.org.pl/aktualnosci/rekolekcje-rcs-2020-grodek-nad-dunajcem/

RCSM (dla małżeństw) https://rcs.org.pl/aktualnosci/rekolekcje-rcsm-2020-grodek-nad-dunajcem/

Pielgrzymka do Medjugorie

19-28 września 2020 Szczegóły wkrótce.