Author - ks. Dariusz Węgrzyn

Oto terminarz spotkań RCS Kielce na rok 2020 Serdecznie zapraszamy!

RCS 2019 Miejsce: Centrum Duszpasterskie Wesoła54.

STYCZEŃ
Poniedziałek 20.01.2020 godz 19.15 Spotkanie Formacyjne (salka)

LUTY
Poniedziałek 03.02.2020 godz 18.30 Eucharystia godz 19.15 Adoracja
Poniedziałek 17.02.2020 godz 19.15 Spotkanie Formacyjne (salka)

MARZEC
Poniedziałek 02.03.2020 godz 18.30 Eucharystia godz 19.15 Adoracja
Poniedziałek 16.03.2020 godz 19.15 Spotkanie Formacyjne (salka)

KWIECIEŃ
Poniedziałek 06.04.2020 godz 18.30 Eucharystia godz 19.15 Adoracja
Poniedziałek 20.04.2020 godz 19.15 Spotkanie Formacyjne (salka)

MAJ
Poniedziałek 04.05.2020 godz 18.30 Eucharystia godz 19.15 Adoracja
Poniedziałek 18.05.2020 godz 19.15 Spotkanie Formacyjne (salka)

CZERWIEC
Poniedziałek 01.06.2020 godz 18.30 Eucharystia godz 19.15 Adoracja
Poniedziałek 15.06.2020 godz 19.15 Spotkanie Formacyjne (salka)

WRZESIEŃ
Poniedziałek 07.09.2020 godz 18.30 Eucharystia godz 19.15 Adoracja
Poniedziałek 21.09.2020 godz 19.15 Spotkanie Formacyjne (salka)

PAŹDZIERNIK
Poniedziałek 05.10.2020 godz 18.30 Eucharystia godz 19.15 Adoracja
Poniedziałek 19.10.2020 godz 19.15 Spotkanie Formacyjne (salka)

LISTOPAD
Poniedziałek 02.11.2020 godz 18.30 Eucharystia godz 19.15 Adoracja
Poniedziałek 16.11.2020 godz 19.15 Spotkanie Formacyjne (salka)

GRUDZIEŃ
Poniedziałek 07.12.2020 godz 18.30 Eucharystia godz 19.15 Adoracja
Poniedziałek 21.12.2020 godz 19.15 Spotkanie Formacyjne (salka)

 

Zapraszamy na rekolekcje RCS 2020

Rekolekcje wielkopostne RCS

28 lutego-1 marca 2020 r., Swarzewo koło Władysławowa
Szczegóły i zapisy wkrótce.

Czuwanie RCS, RCSM, czytelników „Miłujcie się!”

Weekend czerwcowy, szczegóły wkrótce. Bez zapisów.

Rekolekcje letnie RCS/RCSM

I turnus: 3-10 sierpnia 2020 r., Gródek nad Dunajcem
II turnus: 11-18 sierpnia 2020 r., Gródek nad Dunajcem
Szczegóły i zapisy: od marca 2020 (po ogłoszeniu informacji o zapisach na stronie internetowej).

Życzenia na Boże Narodzenie Redakcja Miłujcie się!

Kochani Czytelnicy!

Wszechmogący Bóg stał się człowiekiem i przyszedł na świat jako bezbronne niemowlę w ubogiej stajence, aby nasze ludzkie życie odzyskało swój ostateczny sens.

Wydawane przez nas czasopismo „Miłujcie się!” dociera do najodleglejszych zakątków świata. Jego misją jest wskazywanie drogi do całkowitego, pełnego ufności zawierzenia swojego życia Panu Jezusowi. Pragniemy, aby to orędzie Dobrej Nowiny coraz bardziej się rozpowszechniało. Dlatego też dziękujemy Bogu za mijający rok, który był tak bardzo owocny: prawie 1,5 miliona wydanych egzemplarzy, systematyczne wysyłki do krajów misyjnych, rozwój centrów dystrybucji, nowości wydawnicze, nade wszystko zaś stale wzrastające grono naszych czytelników oraz członków RCS na całym świecie! W przyszłym roku planujemy też wydanie wersji greckiej „Miłujcie się!”.

Z całego serca dziękujemy Wam, drodzy Dobrodzieje, za duchowe i materialne wspieranie dzieła ewangelizacji Polski i krajów misyjnych, które dokonuje się poprzez czasopismo „Miłujcie się!”. Nasze podziękowanie kierujemy również do wszystkich osób, które wsparły naszą misję ewangelizacyjną, przekazując nam 1% podatku. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary przesłane na fundusz budowy rekolekcyjnego Centrum Duchowości i Formacji Ruchu Czystych Serc im. św. Jana Pawła II. W tym roku wspólnota RCS po raz pierwszy zorganizowała nową inicjatywę pt.: „Rok dla Jezusa”. W oddanej do użytku części powstającego Centrum przez 11 miesięcy kilku wolontariuszy wspólnie się modli, pracuje oraz podejmuje różne dzieła ewangelizacyjne w duchu RCS.

W tym świątecznym czasie życzymy Wam, by Boża Dziecina obdarzyła Was bogactwem łask, a Boże Narodzenie stało się czasem błogosławionego pokoju i radości. Niech Matka Boża ma Was, Wasze rodziny i całą naszą Ojczyznę w opiece i czuwa nad Wami przez cały nadchodzący 2020 rok!

Z darem modlitwy i kapłańskim błogosławieństwem

ks. Mieczysław Piotrowski TChr,
ks. Jerzy Molewski TChr
z zespołem redakcyjnym i młodzieżą z Ruchu Czystych Serc

RELIKWIE BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY Z DIECEZJALNĄ WSPÓLNOTĄ RUCHU CZYSTYCH SERC

RELIKWIE BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY Z DIECEZJALNĄ WSPÓLNOTĄ RUCHU CZYSTYCH SERC

W czasie Diecezjalnej Pielgrzymki Młodzieży Diecezji Kieleckiej do Sanktuarium w Zabawie podczas Eucharystii, której przewodniczył J. E. Ks. Bp. Marian Florczyk, dla Ruchu Czystych Serc zostały przekazane Relikwie Bł. Karoliny.

Wierzymy, że obecność Jej relikwii we wspólnocie RCS spotęguje miłość do Jezusa w Eucharystii i pragnienie trwania przy Bogu.

Polecamy pamięci modlitewnej młodych ludzi naszej diecezji chcących kochać czystym sercem na wzór Bł. Karoliny.

Centrum diecezjalne RCS-U znajduje się przy Rektoralnym Kościele Akademickim św. Jana Pawła II w Kielcach, gdzie w ramach duszpasterstwa akademickiego stwarzamy możliwości formacji intelektualno – duchowej dla ludzi chcących pogłębiać swoją więź z Chrystusem i Jego Kościołem. Członkowie RCS-u składają przyrzeczenia o niepodejmowaniu współżycia seksualnego do momentu zawarcia sakramentalnego małżeństwa, prosząc Boga o dar czystych serc i wytrwania. Modlimy się również o dar czystości dla małżonków, aby kierując się zawsze prawem Bożym i dobrem drugiej osoby byli otwarci na dar Życia. Prosimy, aby byli wolni od grzechów, które niszczą jedność małżeńską, oraz świętość i wartość aktu małżeńskiego.

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca Członkowie Ruchu Czystych Serc spotykają się na Eucharystii i wspólnej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Przez WSTAWIENNICTWO Bł. Karoliny, która w obronie czystości poniosła śmierć męczeńską modlimy się o dar czystych serc dla młodych ludzi naszej diecezji, małżeństw i rodzin oraz o czyste serca kapłańskie i szacunek dla życia. W trzeci poniedziałek miesiąca RCS zaprasza na spotkania formacyjne.

Naszym wspólnym pragnieniem jest, aby dzieło i życie zakończone świadectwem oddanego życia za wierność Chrystusowi Bł. Karoliny było poznawane i naśladowanie w codziennym zawierzaniu swojego życia Bogu, który jest dawcą Miłości i Życia.

Warto nadmienić że sierpniu tego roku młodzi ludzie z naszej diecezji uczestniczyli w Ogólnopolskich Rekolekcjach Ruchu Czystych Serc w Gródku nad Dunajcem. Chcemy formować młodzież w duchu idei Ruchu Czystych Serc. Wzrastanie i trwanie w cnocie czystości jest wyzwaniem, ale też Łaską, o którą trzeba prosić, aby miłość ludzka była zawsze drogą wzajemnego obdarowania i uświęcania.

Z NAMI I O NAS!

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte”, mówił podczas pielgrzymki do Polski święty Jan Paweł II, zwracając uwagę na „porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić”.

CZYTAJ ONLINE

Modlitwa zawierzenia

Modlitwa zawierzenia

„Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością bez granic, która chroni od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oddaję Ci swoją pamięć, rozum, wolę, duszę i ciało wraz ze swoją płciowością. Przyrzekam nie podejmować współżycia seksualnego do czasu zawarcia sakramentu małżeństwa. Postanawiam nie czytać, nie kupować i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. (Dziewczęta mogą dodać: »Postanawiam ubierać się skromnie i w żaden sposób nie prowokować u innych pożądliwych myśli czy pragnień«). Przyrzekam codziennie spotykać się z Tobą na modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiam regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu.
Panie Jezu, ucz mnie systematycznej pracy nad sobą, a zwłaszcza umiejętności kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji. Proszę Cię o odwagę w codziennej walce ze złem, abym nigdy nie brał(a) narkotyków i unikał(a) wszystkiego, co uzależnia, a w szczególności alkoholu i nikotyny. Ucz mnie tak postępować, aby w moim życiu najważniejsza była miłość.
Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Za świętym Janem Pawłem II pragnę całkowicie zawierzyć się Tobie: »Totus Tuus, Maryjo«! W Twoim Niepokalanym Sercu składam całego (całą) siebie, wszystko, czym jestem, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia. Błogosławiona Karolino, wypraszaj mi dar czystego serca. Amen!”.