RELIKWIE BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY Z DIECEZJALNĄ WSPÓLNOTĄ RUCHU CZYSTYCH SERC

RELIKWIE BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY Z DIECEZJALNĄ WSPÓLNOTĄ RUCHU CZYSTYCH SERC

W czasie Diecezjalnej Pielgrzymki Młodzieży Diecezji Kieleckiej do Sanktuarium w Zabawie podczas Eucharystii, której przewodniczył J. E. Ks. Bp. Marian Florczyk, dla Ruchu Czystych Serc zostały przekazane Relikwie Bł. Karoliny.

Wierzymy, że obecność Jej relikwii we wspólnocie RCS spotęguje miłość do Jezusa w Eucharystii i pragnienie trwania przy Bogu.

Polecamy pamięci modlitewnej młodych ludzi naszej diecezji chcących kochać czystym sercem na wzór Bł. Karoliny.

Centrum diecezjalne RCS-U znajduje się przy Rektoralnym Kościele Akademickim św. Jana Pawła II w Kielcach, gdzie w ramach duszpasterstwa akademickiego stwarzamy możliwości formacji intelektualno – duchowej dla ludzi chcących pogłębiać swoją więź z Chrystusem i Jego Kościołem. Członkowie RCS-u składają przyrzeczenia o niepodejmowaniu współżycia seksualnego do momentu zawarcia sakramentalnego małżeństwa, prosząc Boga o dar czystych serc i wytrwania. Modlimy się również o dar czystości dla małżonków, aby kierując się zawsze prawem Bożym i dobrem drugiej osoby byli otwarci na dar Życia. Prosimy, aby byli wolni od grzechów, które niszczą jedność małżeńską, oraz świętość i wartość aktu małżeńskiego.

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca Członkowie Ruchu Czystych Serc spotykają się na Eucharystii i wspólnej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Przez WSTAWIENNICTWO Bł. Karoliny, która w obronie czystości poniosła śmierć męczeńską modlimy się o dar czystych serc dla młodych ludzi naszej diecezji, małżeństw i rodzin oraz o czyste serca kapłańskie i szacunek dla życia. W trzeci poniedziałek miesiąca RCS zaprasza na spotkania formacyjne.

Naszym wspólnym pragnieniem jest, aby dzieło i życie zakończone świadectwem oddanego życia za wierność Chrystusowi Bł. Karoliny było poznawane i naśladowanie w codziennym zawierzaniu swojego życia Bogu, który jest dawcą Miłości i Życia.

Warto nadmienić że sierpniu tego roku młodzi ludzie z naszej diecezji uczestniczyli w Ogólnopolskich Rekolekcjach Ruchu Czystych Serc w Gródku nad Dunajcem. Chcemy formować młodzież w duchu idei Ruchu Czystych Serc. Wzrastanie i trwanie w cnocie czystości jest wyzwaniem, ale też Łaską, o którą trzeba prosić, aby miłość ludzka była zawsze drogą wzajemnego obdarowania i uświęcania.

About author View all posts

ks. Dariusz Węgrzyn