Masz chęć wstąpić?

Za: https://rcs.org.pl/dolacz-do-rcs/
Kiedy i jak można przystąpić do Ruchu Czystych Serc?
W każdej chwili! Najpierw pójdź do spowiedzi św., a kiedy przyjmiesz Jezusa w Komunii św., oddaj Mu swoje serce, odmawiając Modlitwę zawierzenia; potem dokładnie wypełnij formularz (jest on na stronie ogólnopolskiego RCSu).\Kto może przystąpić?
Każdy, kto pragnie ofiarować Jezusowi swoje serce na leczenie i chce uczyć się od Niego kochać czystą miłością. Każdy, kto będzie podejmował starania, aby wypełniać zobowiązania zawarte w Modlitwie zawierzenia (od wieku nastoletniego wzwyż; osoby nie żyjące w związkach małżeńskich). Aby przystąpić do RCS, nie ma obowiązku uczęszczania na spotkania formacyjne.Prosimy o podawanie swojego własnego, stałego adresu domowego (nie instytucji, akademików itp.!) oraz używanie polskich znaków i dużych liter tam, gdzie powinny być użyte. Prosimy nie wypełniać formularza kilkakrotnie.
Po wypełnieniu formularza otrzymasz pocztą pakiet RCSiaka ze specjalnym błogosławieństwem i materiałami formacyjnymi oraz zostaniesz wpisana/y do Księgi Czystych Serc. Wysyłka pakietów odbywa się raz na 1-2 miesiące, z przerwą na wakacje.

Prosimy o nie wypełnianie formularza przez osoby, które już kiedyś wstąpiły do RCS. Pakietu RCSiaka nie będziemy ponownie wysyłać do osób, które już kiedyś go otrzymały.

Pakiet RCS jest wysyłany nieodpłatnie. Można jednak złożyć dobrowolną ofiarę (na konto umieszczone w poniższym linku prenumeraty) na wsparcie działań ewangelizacyjnych RCS.

Wpłacając na to samo konto można także zamówić prenumeratę “Miłujcie się!” – pisma formacyjnego członków RCS, jeśli nie masz możliwości kupienia go w Twojej okolicy (w parafii, księgarni katolickiej). Pamiętaj, by to pismo regularnie gościło w Twoim domu!
Więcej informacji o prenumeracie znajdziesz tutaj: zamow.milujciesie.org.pl

Jeśli w Twojej okolicy działa wspólnota RCS, zachęcamy do uczęszczania na spotkania, by poznać inne młode osoby wyznające te same wartości co Ty. Wspólnota jest bardzo ważnym elementem rozwoju życia duchowego i umocnieniem wiary.
Wykaz lokalnych wspólnot RCS znajdziesz tutaj: lokalne-spotkania-rcs. Jeśli nie ma w Twojej okolicy wspólnoty RCS, możesz należeć do jakiejkolwiek innej młodzieżowej grupy parafialnej.

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi tzw. “pierścienia czystości” informujemy, że polski RCS czegoś takiego nie posiada i nie rozprowadza oraz nie ma żadnego związku z Ruchem promowanym przez Annę Golędzinowską.

Informujemy również, że nie przyjmujemy do RCS mieszkających razem przed ślubem par chłopak-dziewczyna.

Małżeństwa sakramentalne zapraszamy do Ruchu Czystych Serc Małżeństw. Ważne informacje o RCSM (wraz z modlitwą zawierzenia RCSM) znajdują się w każdym numerze pisma “Miłujcie się!”. Pragnąc przystąpić do RCSM, prosimy o zmianę zakładki nad formularzem na RCSM i wypełnienie właściwego formularza.

*** Osoby żyjące w trudnych małżeństwach lub opuszczone przez współmałżonka, a pragnące dochować wierności przysiędze małżeńskiej prosimy o zapoznanie się z Ruchem Wiernych Serc i dołączenie do niego poprzez stronę: http://sychar-rws.blogspot.com/p/zobowiazania.html