#niemagotu

Na długo zostanie z nami, na zawsze chcemy go pośród nas. Wszyscy wiecie kogo, i co miało miejsce w ostatnich dniach. Przeżywszy Triduum Paschalne, pragniemy pozostawać w wielkanocnej radości. Kolejne czwartkowe spotkanie składało się z trzech części – różańca w intencji październikowego Synodu Biskupów, pracy w grupach – wokół relacji z Jezusem na bazie bieżącej liturgii słowa oraz konferencji z młodym kapłanem. Przybył do nas ks. Mariusz Turczyński, który nie tak dawno, bo 2 lata temu przyjął święcenia kapłańskie wraz z ks. Tomaszem Królem, który to specjalnie dla nas również odprawił swoją Mszę prymicyjną, gdyż RCS stanowił ważny bodziec duchowego wzrostu. Dość jednak pochlebstw, które dla nas są po prostu radością. Stanąwszy za (przed?) mikrofonem ks. Marcin przedstawił swoje rozważanie dotyczące Zmartwychwstania Jezusa, przed którym kolana nie zgina tylko świnia (bo nie ma kolan!). To tylko mała zajawka tego, co trafiło do nas dzięki słowom i przykładom również praktycznym. To wszystko wkrótce, gdyż konferencję tę nagraliśmy i wkrótce ją tu zamieścimy.