Umiłowanie w Walentynki

W Walentynki zawitało na spotkanie wiele osób. Powód był bardzo istotny – do Łodzi zawitał prosto z Jasnej Góry o. Michał Legan. Zanim wygłosił swoją konferencję, przez godzinę adorowany był w Najświętszym Sakramencie Nasz Pan, Jezus Chrystus, Zbawiciel i Król. Migiem, przenieśliśmy się z ul. Czerwonej na ul. Skorupki, do Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży, gdzie wystartowała ponad godzinna, pełna żywiołowości i natchnienia mowa. Traktowała ona o historii naszego prelegenta, i korespondowała do ewangelicznej przypowieści o synu marnotrawnym. Wróć… o miłosiernym ojcu, bo tak chyba należy bardziej podkreślać jej wagę, i rolę. Wszakże jak to w tej przypowieści – Jezus nie opisuje w wielu zdaniach, a w sześciu słowach, życie bohatera przypowieści – syna. Większą zaś rolę poświęca relacjom i szczęściu, które napotyka Ojca, gdy syn powraca. Odniesienie do naszej grzeszności, i drogi zbawienia nasuwa się samo. Być może za jakiś czas dostępna będzie wersja audio tej konferencji. Miłym akcentem wieńczącym konferencję było rozdanie każdemu z przybyłych na to spotkanie książki, wydanej właśnie przez o. Michała Legana.