Wielki Czwartek na RCSie

Kolejne spotkanie przechodzi do historii. Rozpoczęliśmy Mszą Wieczerzy Pańskiej w Archikatedrze Łódzkiej. Bezbłędna homilia Księdza Arcybiskupa Rysia doskonale wprowadziła nas do jeszcze głębszego przeżywania najważniejszych dni w roku. Naśladując Chrystusa umył on nogi wiernym, lecz istotą tego wydarzenia wcale nie był akt obmycia stóp, lecz uświadomienie sobie jak wielka jest miłość Boża, jak zaskakująca i przedziwna. Skłoniło nas do refleksji również pytanie komu ja mam umyć nogi wychodząc z Kościoła? Dla wielu był to rachunek sumienia konfrontujący nas z kondycją relacji, w których trwamy. Kolejną dawką miłości i poświęcenia były sceny z filmu Pasja. Jak wiele miłości w krzyżu. Kto raz jej doświadczy nie żyje jak dawniej… Nie zabrakło łez wzruszenia i dyskusji po projekcji. Życzymy Wam i sobie, aby Chrystus zmartwychwstał w sercach i relacjach, które dawno umarły. Niech On króluje w naszym życiu!