Zmartwychwstanie

Alleluja!

 

Jezus Zmartwychwstał! On żyje!

W tym czasie życzymy każdemu z Was spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, który odnawia nasze siły, daje nam nadzieję, niesie radość, daje pogody ducha i nas pokrzepia!

“Bo góry mogą ustąpić
i pagórki się zachwiać,
ale miłość moja nie odstąpi od ciebie
i nie zachwieje się moje przymierze pokoju”
(Iz 54, 10)