RCS Trójmiasto

Króluj nam Chryste!
W najbliższy poniedziałek zajmiemy się wczesnym etapem budowania przyjaźni między kobietą i mężczyzną. Etap ten charakteryzuje się silnym działaniem emocji co sprzyja popełnianiu błędów i zapominaniu o najważniejszych zadaniach.
18.00 – Msza św.
18.45 – Spotkanie w salce na plebanii
więcej informacji na grafice.
Z Panem Bogiem!