Author - mardab

RCS Warszawa w Radiu UKSW

21 marca 2018r. przedstawiciele naszej wspólnoty rozmawiali o Ruch Czystych Serc w Radiu UKSW (z p.Marleną Dziemińską i Ks Markiem Weresą).

Zapraszamy na www.radio.uksw.edu.pl 😉

Konferencja o przebaczeniu – 7 grudnia, 18.30

Zapraszamy na konferencję o przebaczeniu, poprowadzoną przez psycholog Joannę Paradowską.