Historia Wspólnoty

Wspólnota RCS Warszawa powstała w 2010 roku. Pomysłodawcą założenia wspólnoty lokalnej w Warszawie była s. Katarzyna Starek. Miejsce spotkań od początku było Duszpasterstwo Akademickie DĄB przy Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Warszawie. Stąd też opiekę duszpasterską sprawowali nad nami również ojcowie Jezuici.

Od 18 kwietnia 2018 roku nasza wspólnota zmieniła miejsce spotkań na Katedrę Warszawsko – Praską.