Jan Paweł II do młodzieży

Zapraszamy na wykład dr Małgorzaty Sołtyk – „Jan Paweł II do młodzieży”. Już 12 kwietnia 2018r. w naszym Duszpasterstwie.

RCS Warszawa w Radiu UKSW

21 marca 2018r. przedstawiciele naszej wspólnoty rozmawiali o Ruch Czystych Serc w Radiu UKSW (z p.Marleną Dziemińską i Ks Markiem Weresą)...