Konferencja: Główne prawdy wiary

Jutro, w środę 4 listopada zapraszamy na konferencję “Główne prawdy wiary” ks. Michała Dziedzica, naszego Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży, połączoną ze wspólnotową Mszą św. i Adoracją.
 
WAŻNE! Spotkanie odbędzie się w budynku Kancelarii, za Katedrą Warszawsko-Praską, czyli tam gdzie odbywają się spotkania RCS Warszawa, ale wyjątkowo w Sali Kurialnej, która znajduje się na parterze, po lewej stronie po wejściu do budynku. Zapraszamy!
Przypominamy o obowiązujących przepisach związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną dotyczących higieny osobistej, masek i dystansu społecznego.
Plan spotkania:
18:45 – Konferencja, Msza św. i Adoracja (Sala Kurialna na parterze w budynku Kancelarii Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej)
Pozdrawiamy!
Warszawska Wspólnota Ruchu Czystych Serc