RCS Wrocław

Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego, dlatego chciałabym was szczególnie zachęcić do czynienia gestów miłosierdzia względem bliźniego. Ruch Czystych Serc aktywnie włącza się w różne dzieła miłosierdzia m. in. organizowaliśmy ostatnio kiermasze charytatywne – mikołajkowy i walentynkowy, z których pieniądze przeznaczyliśmy na schronisko dla bezdomnych kobiet im. Brata Alberta oraz na stowarzyszenie „Misja Dworcowa” prowadzone przez siostry od Maryi Niepokalanej. A także wychodzimy do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla dziewczyn, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Jak możesz pomóc / włączyć się / zaangażować w dzieła miłosierdzia? Zrobić coś dla innych a przy okazji przyczynić się do własnego rozwoju duchowego i rozwoju naszej wspólnoty?

Oto niektóre propozycje:

1. Zgłoś się do pomocy przy organizacji kiermaszów i zbiórek charytatywnych, obsłudze stoisk itd.
2. Jeżeli chcesz zaangażować się na dłuższy czas to zapraszam do pomocy osobom starszym w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla dorosłych p. w. św. Jerzego, prowadzonym przez siostry Boromeuszki – więcej informacji u mnie (Diana) albo u siostry Berenike (tel. 504 464 230).  Pomoc polega na rozmowie, pocieszaniu osób chorych. Możesz przynieść komuś radość a przy okazji samemu poczuć się docenionym i potrzebnym.
3. Wychodzenie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla dziewczyn prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Pomoc polega na organizacji spotkań raz w miesiącu, rozmowie z dziewczynami, udzielaniu im wsparcia psychicznego i duchowego. Więcej informacji u Grzesia ( tel. 534 549 121) .
4. Pomoc siostrom od Maryi Niepokalanej w Stowarzyszeniu „Misja Dworcowa” – więcej informacji wkrótce.
5. Pomoc w schronisku Brata Alberta – koncerty charytatywne, zaangażowanie, pomoc potrzebującym.
6. Pomoc wspólnotowa – organizowanie spotkań formacyjnych, animowanie itd.
7. Inna – może masz inne propozycje? Jeżeli tak, to zapraszamy do kontaktu 🙂

Propozycji jest wiele 🙂 Sama siostra Faustyna wspominała, że „dla chcącego, nic trudnego”, kiedy odprawiała nowennę do Matki Bożej polegającą na odmówieniu codziennie tysiąca „zdrowasiek”. Także zachęcamy do włączenia się w dzieła miłosierdzia, niech nasza wspólnota rozwija się dając przykład miłości Boga i bliźniego.

Na koniec kilka cytatów św. Jana Pawła II :

„Potrzebna jest dziś nowa wyobraźnia miłosierdzia, której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwalny jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr”.  (List apostolski Novo millennio ineunte, 2001 r.)

„Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy”. (Homilia, Łagiewniki, 2002 r.)

O autorze Pokaż wszystkie posty

Diana Brożyna