RCS Wrocław

W niedzielę, 5 listopada odbyło się pierwsze spotkanie z Pismem Świętym, tzw. Lectio Continua. Omówiliśmy, jak będą wyglądać kolejne spotkania, a także każdy z nas mógł podzielić się refleksją z rozważania Pisma Świętego podczas minionego tygodnia, czyli tym, co nas najbardziej dotknęło, jak Pan Jezus przemówił do każdego z nas, jaki fragment, lub słowo utknęło nam najbardziej w pamięci, przemówiło do serca.

Oto refleksje ze spotkania:

– Jesteśmy świadkami, aby ludziom, którzy nie widzą nadziei dać tą nadzieję, być dla nich światłem.

– Mamy uświadamiać każdemu człowiekowi, zwłaszcza temu zagubionemu, że jest cenny dla Jezusa, że On go cały czas szuka i kocha go.

– Mamy patrzeć się na człowieka, widzieć indywidualnego człowieka, tak jak widzi każdego człowieka Chrystus, a nie patrzeć się globalnie, jak na masę ludzi.

– Mamy prosić Jezusa, aby pokazał mi miejsce przy stole, które dla mnie przygotował, aby posadził mnie na tym miejscu, na którym On chce, abym siedział / siedziała (Łk 14,7-14)

Zapraszamy na kolejne spotkanie Biblijne RCSu i zachęcamy do codziennej lektury Pisma Świętego, do poznawania Pana Jezusa i spotykania się z nim w ciszy oraz odosobnieniu, bo Bóg najbardziej przemawia w ciszy. A w dzisiejszych czasach cisza jest na wagę złota.

Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.”  (Mt, 6, 5-15)

Autor: Diana Brożyna

O autorze Pokaż wszystkie posty

Łukasz Górnicki