RCS Wrocław

Na ostatnim już naszym spotkaniu formacyjnym w roku 2017 omówiliśmy ważne elementy życia duchowego, czyli post, jałmużnę i modlitwę.

Post można rozróżnić m.in. na jakościowy i ilościowy, polega on głównie na roztropności w spożywaniu pokarmów. Ilościowy jest  dwa razy w ciągu roku, a jakościowy – w piątki, głównie od mięsa.  Jednak post może polegać również na unikaniu przyjemności, np.:

– imprez, tańców,

– filmów, seriali, surfowaniu po internecie,

– muzyki,

– używek,

– gadatliwości, plotkowania.

W dzisiejszych czasach najlepszym postem byłby post w ciszy, czyli powstrzymanie się od wielomówstwa, np.:

– unikanie gadatliwości, plotkowania,

– skupienie większej uwagi na tym, co inni mają do powiedzenia,

– słuchanie głosu Pana Boga w naszym sercu,

– słuchanie drugiej osoby, rozmowa z drugą osobą,

– unikanie mówienia o sobie: ja, moje, dla mnie, według mnie.

To, co się chce powiedzieć, trzeba przesiewać przez trzy sita:

– czy to, co mówimy jest prawdą,

– czy to, co mówimy jest dobre,

– czy to co mówimy, jest potrzebne.

Post możemy ofiarować w intencji nawrócenia grzeszników, dusz w czyśćcu cierpiących. Matka Boża prosiła o post szczególnie w środy i piątki. Jeżeli mamy problem z postem, możemy się modlić o dar postu.

Odnośnie jałmużny powiedzieliśmy sobie, że przy dawaniu jałmużny najważniejsze są nasze czyste intencje, pokora serca oraz unikanie robienia tego na pokaz. Nie powinniśmy chlubić się tym, że rozdajemy ubranie, czy pościmy, bo będziemy mieć wtedy nagrodę na ziemi, a nie w niebie. Obnoszenie i chwalenie nie jest dobre. Liczy się również to, żeby dawać jałmużnę komuś, kto się nie będzie mógł odwdzięczyć.

Modlitwa z kolei powinna odbywać się w ciszy, bez świadków. Na modlitwie najlepiej nie być gadatliwym, lepiej trwać w milczeniu, nie mówić, tylko otworzyć swoje serce. Bóg zna nas lepiej, niż my sami siebie. Trzeba modlić się w ukryciu, wtedy jesteśmy w stanie się skupić, wtedy jesteśmy prawdziwi, gdy jesteśmy sami.

W spotkaniu z Bogiem liczy się pokora, skromność, szczerość, prawdziwość i pełne skupienie na Nim.

Podczas prezentacji Aldona omówiła najważniejszą modlitwę, czyli „Ojcze nasz”.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie – Skoro Ojciec nasz jest w niebie, to nasze stałe mieszkanie jest w niebie, a na ziemi jesteśmy tylko tymczasowo. Dom oznacza bezpieczeństwo i miłość, dom jest tam, gdzie jest nasz Ojciec – Bóg i Matka – Maryja.

Święć się imię Twoje – Aby całe stworzenie wielbiło Boga, oddawało Mu cześć i chwałę.

Przyjdź królestwo Twoje – Królestwo Boże – im więcej czystej bezinteresownej miłości między ludźmi, tym więcej Boga między ludźmi, bo Bóg jest miłością. Miłość – jest to pragnienie dobra drugiej osoby. Gdyby wszyscy ludzie potrafili kochać tak, jak Jezus stworzylibyśmy królestwo niebieskie już tu, na ziemi.

Bądź wola Twoja , jako w niebie, tak i na ziemi – Wola Boża jest najważniejsza, bo prowadzi do zbawienia.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj – oznacza zabezpieczone potrzeby, ufność, że Bóg codziennie będzie się o mnie troszczyć, zapewni mi chleb Eucharystyczny, zaspokoi wszystkie moje potrzeby. Bóg Ojciec chce się nami opiekować codziennie, tylko my nie zawsze Mu na to pozwalamy.

I odpuść nam nasze winy,  jako i my odpuszczamy naszym winowajcom ( i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili ) – czy naprawdę przebaczyłem wszystkim tym, którzy się nabijali ze mnie? Nie zawsze to przebaczenie jest proste, nie umiem, męczę się, ale chcę przebaczyć. Jeżeli chcemy mieć przebaczone, to musimy najpierw sami przebaczyć.

I nie wódź nas na pokuszenie,  ale nas zbaw ode złego (i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego). Amen

O autorze Pokaż wszystkie posty

Diana Brożyna