RCS Wrocław

Na pierwszym naszym spotkaniu formacyjnym, na wstępie przypomnieliśmy sobie, co robiliśmy w zeszłym roku. Tematem była Klinika Czystych Serc,  czyli m.in. leczenie się z efektu czarnej dziury, z nastawienia na samego / samą siebie, z egoizmu, ciągłego brania. Po postawieniu diagnozy przyszedł czas na leczenie sakramentami, Eucharystią, spowiedzią, lekturą Pisma Świętego itd.

Powiedzieliśmy sobie, że bezwarunkowo kochamy wtedy, gdy nastawiamy się na rozdawanie. Kiedy oddaję siebie Panu Bogu, Słowo Boże we mnie żyje, uzdrawia mnie. Bo czyste serce, to serce wypełnione Bogiem.

Następnie Grzesiek zaczął prezentację o dzieciństwie Pana Jezusa.  Pierwszym tematem było Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. Podczas prezentacji była mowa o fragmencie z Ewangelii św. Łukasza (Łk 26-38) i słuchaliśmy utworu  pt. „Mary did you know?” („Mario czy Ty wiesz?”).

Zrozumieliśmy, że Bóg chce nas obdarować łaską, ale czy my jesteśmy otwarci na tę łaskę? Bóg pragnie naszego serca, naszej bliskości. Musimy się otwierać na tę bliskość, bo nie ma miłości bez otwartości.

Drugim tematem było Nawiedzenie św. Elżbiety – Maryja została napełniona Duchem Świętym  poprzez doświadczenie, spotkanie z Elżbietą. A kiedy my doświadczamy Pana Boga? Bóg chce kochać człowieka przez drugiego człowieka. Maryja biegnie do Elżbiety, bo potrzebuje zrozumienia, potwierdzenia.

Trzecim tematem było Narodzenie Pana Jezusa – Powiedzieliśmy sobie, że Bóg uniża się stając się człowiekiem, rezygnuje ze swojego Ja, ze swojego egoizmu, dla nas. To świadczy o tym, jak jesteśmy cenni w oczach Boga.  Bóg chce współpracować z człowiekiem, bo człowiek, bo każdy z nas jest dla Niego ważny.

Nie mogliśmy zapomnieć oczywiście o świętym Józefie, który pracował w cichości, był przepełniony pokorą, posłuszeństwem Panu Bogu oraz jest świetnym przykładem męża i ojca dla każdego mężczyzny.  Grzesiek na przykładzie nietypowego porównania, wytłumaczył znaczenie ofiary i poświęcenia Jezusa (człowiek przemienia się w świerszcza, aby inne świerszcze mogły go wychować, a na końcu decyduje się z miłości umrzeć za wszystkie świerszcze).

Kolejnym tematem było ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni – Mówiliśmy sobie, że powinniśmy ofiarowywać siebie i swoje serce Panu Bogu. Miejscem ofiarowania jest ołtarz i tam powinniśmy zostawiać nasze sprawy, trudności, z zaufaniem oddawać wszystko Panu, który chce być cały czas z nami i dzielić z nami wszystkie nasze troski. Powtarzać za ks. Dolindo Ruotolo: „Jezu T y się tym zajmij” i ufać, że naprawdę się tym zajmie.

Ostatnim tematem było Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni (nawet świętej rodzinie zdarzyło się zgubić Pana Jezusa J) – A odnaleźć Go można w kościele, w sakramentach, Eucharystii, Adoracji, w innych ludziach.

Najważniejsze, abyśmy mieli:

– Świadomość Bożej miłości i naszej wartości w oczach Boga;

– Zaufanie do Boga;

– Otwartość na Łaskę;

– Wiarę w Jego miłość;

– Postawa dziecka, ufność, że Bóg jest zawsze ze mną i się o mnie troszczy.

Podsumowanie:  Pan Bóg stworzył człowieka po to, aby siebie mógł rozdawać.  Czystość jest to przede wszystkim dar z siebie dla drugiej osoby (małżeństwo) lub dla Pana Boga (kapłaństwo, zakon). Adam nie mógł dać siebie zwierzęciu, drzewu, czy skale, mógł dać siebie jedynie drugiemu człowiekowi. Tak samo ja mogę siebie dawać Panu Jezusowi, zmienić nastawienie, dawać siebie na adoracji, podczas Eucharystii, w każdym momencie mogę siebie Jemu ofiarowywać. Adam czuł się spełniony, bo mógł się rozdawać. Bóg się cały czas rozdaje, daje siebie. My zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, mamy postępować tak samo.

O autorze Pokaż wszystkie posty

Diana Brożyna