RCS Wrocław

Na ostatnim spotkaniu RCSu, w piątek 10 listopada rozmawialiśmy o ośmiu błogosławieństwach.
Zaczęliśmy od wyjaśnienia pokrótce, czym jest błogosławieństwo. Błogosławieństwo to coś, co
otrzymaliśmy od Boga i pomaga nam działać zgodnie z naszym powołaniem. Pomaga nam być w pełni sobą i być szczęśliwymi ludźmi.
Doszliśmy do wniosku, że człowiek po wyjściu z Raju zapomniał, co go uszczęśliwi. Zaczął szukać
zastępników, stawiać w centrum siebie, swoje potrzeby, szczęście pojmując jako hedonizm. Tymczasem
szczęście jest wtedy, kiedy serce nie jest przywiązane do rzeczy ale jest wolne u Boga. Osiem
błogosławieństw określa zasady, które dadzą nam szczęście tutaj, na ziemi, ukoją niepokój człowieka. Kiedy ktoś rozdaje siebie, wówczas zaczyna być szczęśliwy.
Błogosławieństwa są również skrótem życia Pana Jezusa, On działał i żył błogosławieństwami, przez nie
ukazywał obraz Pana Boga.
Na spotkaniu zastanawialiśmy się również, kogo mogą dotyczyć błogosławieństwa:
1. Błogosławieni ubodzy w duchu – dotyczy tych, którzy mają świadomość swojej niewiedzy, szukają
mądrości, starają się poznać Pana Boga.
2. Błogosławieni, którzy się smucą – to ci, którzy tęsknią za królestwem Bożym, za czasem, kiedy było
dobrze, kiedy nie było zła. A także ci, którzy potrafią współodczuwać wraz z innymi.
3. Błogosławieni cisi – mówi o tych, którzy nadzieję pokładają w Bogu a nie w swoich siłach, czy też w
dobrach materialnych. Mają świadomość tego, że Bóg chce być obecny w naszym życiu. Nie chcą się kłócić z innymi, starają się zrozumieć drugą osobę, przyjmować i akceptować ją taką, jaka jest.
4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości – ci którzy szukają Prawdy, czyli Jezusa, bo On jest prawdą, drogą i życiem.
5. Błogosławieni miłosierni – mówi o tych, którzy mają relację z żywym Bogiem poprzez miłosierdzie,
ofiarowanie swojego czasu Jezusowi, a także Panu Bogu obecnemu w innych osobach.
6. Błogosławieni czystego serca – nic nie przysłania im Boga, mogą doświadczać i oglądać Boga już na ziemi.
7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój – mówi o tych, którzy wprowadzają pojednanie między
człowiekiem i człowiekiem, a także między człowiekiem i Bogiem. To ludzie, którzy poprzez wspólnotę łączą się z Panem Bogiem.
8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości – ludzie, którzy mając wybór – Bóg czy świat, nie wybierają tego, co narzuca im współczesny świat, co mówią im inni ludzie, nie dostosowują się do innych, tylko mają odwagę mieć własne zdanie, bronią swoich wartości i przekonań. Dojrzali już do ostatecznej decyzji i są gotowi oddać życie za Pana Boga, pragną być wierni w cierpieniu, w próbach, którym Pan Bóg ich poddaje.
Po wstępie, który wygłosił ksiądz Jerzy przeszliśmy do prezentacji Łukasza, a po skończonej prezentacji
podzieliliśmy się na małe grupki, w których rozważaliśmy fragmenty: Rz 12, 1-2 ; LB 6, 22-27 oraz Ga 4, 4-7.
Podczas pracy w grupkach poruszyliśmy wiele tematów, m.in. o znaczeniu błogosławieństwa w codziennym życiu, np. błogosławieństwo posiłku, rozpoczynającego się dnia, współmałżonka, dzieci, napotkanych osób, a także o odnawianiu umysłu poprzez lekturę Pisma Świętego, pracę nad sobą, zmianę swojego życia, przewartościowanie swojego świata, ograniczenie telewizora, komputera itd.
Podczas podsumowania powiedzieliśmy o nowo powstającej grupce wolontaryjnej, która zamierza
pomagać charytatywnie poprzez organizowanie zbiórek i pomoc potrzebującym. A także o spotkaniach
mających się odbyć w najbliższym czasie.

Zapraszamy:

– 18 listopada, o 18.00, we wspomnienie naszej patronki błogosławionej Karoliny Kózkówny na spotkanie w
domu opiekuńczo-wychowawczym dla nastoletnich dziewczyn prowadzonego przez siostry Matki Bożej
Miłosierdzia. Podczas spotkania zaplanowana jest konferencja o kobiecości, różaniec z rozważaniami bł.
Karoliny, Adoracja, świadectwa, a także otwarte rozmowy. Rozpoczęcie spotkania o 17.50 przy Placu
Grunwaldzkim 3b, zakończenie około 21.00.
– 19 listopada o 18.00 na kolejne spotkanie ze Słowem Bożym, Lectio Continua.
– 24 listopada na następne spotkanie formacyjne RCS, w auli gimnazjum salezjańskiego o 19.00.

Zapraszamy!!!

Autor: Diana Brożyna

O autorze Pokaż wszystkie posty

Łukasz Górnicki